چاپ
بازدید: 6464
(NGS(Next Generation Sequencing

آزمایشات جامع شناسایی ناقلین بیماریهای ژنتیک
روش جدید در پیشگیری موثر از بیماریها و معلولیت های ژنتیک در جامعه

مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان به عنوان بنیان گذار تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیک در اصفهان مفتخر است همگام با توسعه روش های پیشرفته در علم ژنتیک در دنیا آزمایش جامع شناسایی ناقلین بیماریهای ژنتیک را با به کار گیری تکنولوژی تعیین توالی نسل جدید (NGS(Next Generation Sequencing ارائه نماید.
در این آزمایش انواع بیماریهای ژنتیک در یک آزمایش جامع موردبررسی قرار می گیرند.
این آزمایش در موارد زیر توصیه می شود: 
1.ازدواج های خویشاوندی جهت شناسایی ناقلین 
2.غربالگری نوزادان
3. خانواده های دارای فرزند بیمار بابیماری ناشناخته
4. شناسایی ناقلین برای تمامی افراد جامعه قبل از ازدواج و قبل از بارداری
5.ناباروری و سقط جنین
6.سرطان